Ideen med Avlsstall er å gjøre det lettere for folk som eier hopper og som har lyst til å få føll, men som mangler egen gård, å få til dette. På en Avlsstall blir dyrene tatt godt vare på, de kan leve et naturlig liv med mye utegang og i selskap med andre hester.

© Copyright Avlsstall 2021-2024