«Begge parter bør bestrebe seg i å forme en god kontrakt. Jeg har vært med som observatør innen grenen Islandshest ved flere tilfeller og vet viktigheten av nettopp dette» understreker Ragne Berget, eier av Avlsstall i Skotselv.

Jo mer omfattende en kontrakt er, jo bedre stiller kjøper og tilbyder, fortsetter Berget.

– Bruk tid, husk å ta med detaljer også. I så måte tenker jeg på alt fra pris til forventning, ja mest mulig, påpeker hun.

Napp på direkten
Ragne Berget hadde knapt underskrevet avtalen om å bli en av tilbyderne i Avlsstall før hun ble ringt opp av en aktuell kjøper, altså en hoppe-eier.
– Det tok maksimalt en time fra presentasjonen av vårt tilbud lå på www.Avlsstall.no til vedkommende var på tråden. Hvilket er meget positivt. Jeg har fått stor tro på konseptet, avslutter Ragne Berget.

Klikk her for å finne forslag til kontrakt

Foto: Per-Erik Hagen