Vi har gleden av å ønske velkommen en ny Avlsstall!

Nyeste tilskudd på lista over etablerte drivere er Lise og Øyvind Ruttenborg på Midtre Udal Avlsstall på Biri i Innlandet fylke.

Se mer informasjon her.

Deres webside  finner du på www.midtreudalavlsstall.no

Instagram midtreudalavlsstall

Facebook Midtre Udal Avlsstall