Nisjen Avlsstall har dukket opp, hele 10 gårder i Norge er med. En fellesnevner for samtlige er at det finnes fagfolk som gjerne tar vare på din hoppe. Driverne ønsker velkommen til en plass der profesjonalitet og omsorg preger dagen.
Store grønne beiter, en lys og fin stall. Det handler om å legge til rette på beste sett. Avlsstallene vet hva som må til, samtlige tilbydere er gjort kjent med punktlisten av krav som er satt. Man blir ikke med i nisjen uten at ting er på stell.
På tale om krav. Driverne hjelper gjerne til med valg av hingst, de byr på sitt beste og er nøye med å fore rett. Om Avlsstallene er å nevne at Østlandet er godt representert i antall, men tilbud finnes også i Midt-Norge og på Vestlandet. Meningen er at samtlige landsdeler skal være dekket innen konseptet Avlsstall er gjort ferdig. Nisjen omfatter alle hesteraser i Norge, det være seg Nordlandshest, Dølehest, ride og spranghest, travhester, galoppører, eller Fjording.
Avlsstall – sammen om morgendagens hester
Foto: Målfrid Vatne