Vi har tatt en liten prat med Maiken Høgberg Amundsen som sammen med sin andre halvdel Thomas bor på Utveien Gård i Trøgstad, og driver Stall Resort. De har sønnen Noah sammen.
– Kan du fortelle kort hvordan dere kom til å flytte til Trøgstad?
Vi kjøpte gårdstunet i 2018 da vi ønsket å leve et mer harmonisk liv på landet – med dyr rundt oss. Ikke lenge etter ordnet vi for å kunne ha hester på fullpensjon og en multifunksjonell semi-automatisert løsdrift på 240 kvm ble bygget, og Stall Resport ble etablert for å tilrettelegge for best mulig drift. Dyreveldferd tas på største alvor, og med ansvar for andres hester i tillegg er det enda viktigere at de trives og blir godt ivaretatt. (red anm. Maiken har for øvrig bakgrunn som veterinærassistent, forsikringsagent for Agria, men driver nå Stall Resport på heltid og som assistent hos hingstestasjonen til JJ Horses i avlssesongen.)
– Noen ord om driften?:
Hestene går i flokk på store områder store deler av året. Føll og åringer bindes opp en gang per dag og det strøs med ny halm daglig. Fri tilgang til grovfôr av beste kvalitet, rent vann og bevegelse er en selvfølge. I vinterhalvåret og fram til følling får hoppene egne avdelinger der de går fram til de skal følle. Vi følger godt opp og sørger for regelmessig hovslager, markekurer og veterinær. Røntgen før auksjon og evt oppfølging etter det kan vi også ta på oss. Vi har godkjenning fra Mattilsynet, og er registrert som Avlsstall etter å ha oppfylt alle krav som stilles til dette konseptet.
– Tar dere imot alle raser og hvordan er etterspørsel for avlsstall hos dere?:
Vi tar imot alle raser. Det er per i dag fullt, men åpner barnehage til høsten for nye føll.
– Noen tanker rundt konseptet Avlsstall?:
Synes Avlsstall er et fint hjelpemiddel for hesteeiere som leter etter plass for sin hoppe eller føll og for oss som driver en Avlsstall for å nå ut til nye kunder.
– Finnes det en bestemt filosofi for driften av Stall Resort?:
Det naturlige hestelivet er mottoet, harmoni i flokk og gode muligheter for aktivitet.
www.avlsstall.no – sammen om morgendagens hester
Foto: Stall Resort. Tekst: Hanne E Lynne