Flesteparten av Avlsstallene er berettiget til produksjonstilskudd i landbruket

Vi påminner at frist for å søke er i lørdag 15. oktober. Altså er tidsfristen kort.

Lenke søknadsskjema og informasjon er; https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket

 

Regionale miljøtilskudd
Samme frist gjelder stort sett i alle fylker gjeldende for de som måtte være berettiget RMP-tilskudd, eller såkalte regionale miljøtilskudd.

Lenke søknadsskjema er;
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb