Bjørlia Avlsstasjon

 • Bjørlia Vetrinær og Avlsstasjon
 • Bjørlivegen 107, 7977 Høylandet
 • Målfrid Vatne
 • 907 16 901
 • avl@bjorlia.com

  Bjørlia Vetetinær og Avlsstasjon ligger på Bjørlia Gård på Høylandet nord i Trøndelag. Gården ligger idyllisk til ved nordenden av Øievattnet og består av ca 150 mål dyrka mark ca 100 mål kulturbeiter. I tillegg leier vi inn jord slik at totalarealet er omtrent det dobbelte av gårdens egne. Gården produserer alt sitt grovfôr selv; høysilage i rundballer av hovedsakelig H1 kvalitet.

  På gården er det totalt 11 bokser og to løsdrifter. To av boksene er føllbokser på ca 12 kvadratmeter med cameraovervåkning. I tillegg er en ny løsdriftshall oppført der to løsdrifter til er under oppføring. Der vil det også bli noen nye bokser.

  I løsdriftene er det talle med halm, store uteområder med fôrhekker med tak, salt, vitamineraler, oppvarmet vann, fri tilgang på grovfôr og kraftfôr ved behov. De siste månedene før følling tas de drektige hoppene inn på natta og får stå i boks for seg selv der de får individuelt tildelt kraftfôr. Gården har god tilgang på frodige beiter der hver gruppe har 3-4 beiter som de rullerer på gjennom sommeren. Beitene beitepusses og gjødsles ved behov mellom omgangene. Hestene får således friskt gress gjennom hele beitesesongen som vanligvis varer fra slutten av mai til slutten av september. Vi har faglært hovslager som beskjærer hovene regelbundet og vaksinasjoner, parasittkontroll og munnhelsekontroll utføres også regelmessig.

  Gården er godkjent Avlsstasjon av Mattilsynet og DNT. Vi tar imot hopper av alle raser for inseminering med både fersk transportsperma og fryst sperma. Nærmeste flyplass er Namsos, 7 mil unna. Vi har mangeårig erfaring av både føllinger og inseminasjon. To veterinærer bor på gården og driver allmen veterinærpraksis med hovedvekt på produksjonsdyr samt noe hest og smådyr i tillegg til gårdsdriften.
  Vi tar imot unghester og andre hester for sommerbeite. Føll født på gården får gå her på løsdrift og beite frem til høsten som 1,5 åringer. Vi kan ta imot andre unghester for løsdrift om det er ledig kapasitet.

  Velkommen med din hoppe eller unghest for inseminering eller oppstalling/beite! Vi vil gjøre det beste vi kan for nettopp din hest. Vi gir tette tilbakemeldinger til eier.