Bjørn Steinseth

  • Bjørn Steinseth
  • Sjølien Gård, Sjølivegen, 2340 Løten
  • 907 92 359 (Bjørn)
  • bsteinseth@hotmail.com

    Sjølien gård ligger pent omkranset av skog øst for Hamar og ikke så langt fra Elverum.
    Der venter stor plass for både avlshopper, føll og unghester. En lys og vid nyrestaurert stall med store bokser og høyde, og hele 15 havner og luftegårder, gir hestene gode vilkår.

    – Jeg tar også imot unghester for temming og opptrening, vi tar sikte på å være et senter fra hoppa blir bedekket og fram til at føllet er startklar, sier Bjørn Steinseth som er profesjonell travtrener av yrke.