Enger Gård

  • Marianne Killi
  • Enger Gård, 2015 Leirsund
  • 414 69 550
  • m.killi@online.no

Enger gård ligger i Lillestrøm kommune

Jeg har drevet Enger gård med grasproduksjon, beiter og hester i 25 år så har god erfaring med avlshopper og unghester.

Har totalt 16 bokser herav 6 store hoppebokser .

  • Hoppene bedekkes på Asak hestesenter som er 10 min unna med bil.
  • Har store kuperte beiter og luftegårder.
  • Hestene er mye ute. Unghestene går i flokk så de får mye bevegelse.
  • God oppfølging med kamera og føllalarm ved følling.
  • Jeg jobber fulltid på gården.

Pris: kr. 5000 inkl mva. Leien går opp med 500 kr fra 1.8.22 grunnet økte utgifter.