Huseby Gård

  • Atle Gustav Hoel og Marian Ovlien
  • Huseby Gård, 1925 Blaker
  • tlf 413 18 065 (Atle Gustav)
  • atl-gh@online.no

Huseby Gård ligger i hjertet av et rikt distrikt for hester og spesielt travsport utenfor Lillestrøm og med lokalbanen Bruvollen som en nær nabo.

Med lang fartstid innen hesteavl har Huseby Gård og familien Hoel vært en bauta for lokalt, men også nasjonalt sett.
Atle Gustav Hoel, eieren, ble uteksaminert som profesjonell travtrener allerede i 2000. I minst tre tiår før regjerte hans far Martin på gården, også han travtrener, oppdretter sog hingsteholder.

Atle Gustav har tatt etter sin far og seinest i år hatt to hingster til bedekning. Virksomheten er foruten avl og hingstehold bygd opp med ivaretakelse av avlshopper samt unghester.

Gården består av snaut 400 mål hvor rundt 160 mål er avsatt til havner og luftegårder. Det vektlegges at hestene har det godt, og at de tas godt vare på.

Alle avlshopper går ute dagen igjennom, men tas inn på stallen under kvelden. De gis så mye stråfor som de ønsker, de har tilgang på rundballer og kraftfor, og har store områder å bevege seg på.

Stallen er lys og lett, og med god ventilasjon. Unghestene går i flokk ute, men tas også inn til kvelds. Totalt finnes 25 bokser på Huseby, en plass der mang en stortraver er lagd til. Blant hingstene som har stått i avl nevnes Elding, Røder, Spikeld, Jetstile og Mr. Commisioner blant annet.

Avlshopper og unghester blir holdt øye med til enhver tid. Justeringer blir gjort fortløpende der det er nødvendig, slik at samtlige er sikret et godt opphold mens de er på Huseby.

Drivere av Huseby Gård er Atle Gustav Hoel og Marian Ovlien

(Foto og tekst: Even Elvenes)