Per Sandbakken

  • Per Sandbakken, Svenhaug a/s
  • Høsbjørvegen 594, 2387 Brumunddal
  • 909 99 065
  • persandb@online.no

Gården har stall med 12 bokser, luftegårder, disponerer havner, har 6 avlshopper selv, har drevet med hest i 50 år. Hoppene går ute hele dagen med fri tilgang på rundball som står under tak, de får kraftfor fra Strand Unikorn morgen og kveld, etter behov. Får høy om natta. måker bingene hver dag, bra med råflis. Kamera overvåking om våren.