Stall Sandtrøa

  • Ole Sylte Heggset
  • Amundsmoen 15, 2560 Alvdal
  • 909 29 230
  • stall@sandtroa.no

Stall Sandtrøa har sitt opphav tilbake i 2008 hvor vennegjengen i oppdretterlaget Stall Alvdal leide vårt første fjellbeite og slapp 1-årige kaldblods i flokk. Etterhvert som stadig nye hesteeiere/-trenere ønsket at deres unghester skulle få tre måneder i fjellet her i Alvdal, har vi leid stadig mer areal, og siden 2012/2013 tok vi i familien her på den gamle husmannsplassen Sandtrøa på Plassen i Alvdal, over ansvaret for tilbudet. Fra vinteren 2020/2021 stod det så ferdig stallbygg på tunet, tilpasse føllbarnehage hvor vi nå tar inn 8-10 føll fra hele landet fra oktober/november, til oppstalling med stor utegang og enkel temming gjennom vinteren. Disse blir da også med inn i fjellet til sommeren etter. Her er litt mer konkret på begge tilbudene våre:

Føllbarnehagen vår ble som nevnt startet opp sist vinter og de åtte vi da fikk besøk av fra anerkjente oppdrettere/trenere landet rundt, har gitt oss mange gode skussmål allerede. Det fysiske og psykiske grunnlaget ved at følla kan få vokse opp i en slik flokk, tror vi er forebyggende for mye i deres vei mot videre karriere i løpsbanen. Ni nye håpefull er nå på plass, og med stort og variert uteareal, topp fôring, mye håndtering og temming, samt tømmekjøring og evt. forspenning fram mot sommeren, gjør vi forhåpentligvis jobben lettere for den videre innkjøringen og starten av treningen.

Fjellbeitene våre har siden oppstart i 2008 hatt besøk av over 230 1- og 2-åringer, og årlig har vi nå besøk av rundt 30 stk. Vi tar imot både 1- og 2-årige hingster på adskilte beiter, samt 1-årige hopper. Gjør som Smedheim Solan, Stumne Fyr, Lesja Odin, Orlando Knick, Just Like Messi og Kriterie-deltakerne i 2021 – Pave Sokken og Lucca. Gi unghesten din en sommer i seterlandskapet i Alvdal. Vi disponerer over 300 dekar med inngjerdet beite i setetraktene. La unghesten få vokse opp i flokk!

Ta kontakt for en trivelig hesteprat!