Strømsås Gård og Hundepensjonat

  • Marianne Steenland
  • 2500 Tynset
  • 911 05 898 (gjerne SMS)
  • mariannesteenland@gmail.com

Strømsås Gård ligger i Tynset kommune, ca 2 km fra riksvei 3, rett sør for Savalen. Gården ligger usjenert til, på ca 650 moh, omkranset av skog med kilometervis med skogsbilveier. Fine tur- og treningsmuligheter. Stallen har 13 bokser hvorav en stor føllboks, fordelt på flere avdelinger, pluss utegang. Ved siden av stallen finnes en stor horse-walker. Stallen er omkranset av store jorder, de fleste er inngjerdet med litt skog og kuperte områder for ly og variert underlag.

Gården har godkjent avlsstasjon for hest slik at det er mulighet for bedekning med og ev sending fra stasjonshingst eller inseminering med fersk sendesæd eller frossensæd.

Innehaver Marianne Steenland bor på gården, er stasjonsveterinær og har lang erfaring på området.

Det tilbys helårs oppstalling av avlshopper på utegang, oppstalling av hester på beite om sommeren, oppstalling av åringer med mosjon på horse-walker og utleie av stallplasser.